WSJT-X FT8 Hvad er nu det... opdateret 19 maj 2019

 WSJT-X FT8

 Vær opmærksom på at I nu skal bruge  WSJT-X version 2.xxx da der er lavet væsentlige ændringer i dataformatet... 73 de OZ5RZ Benny

Ja digital kommunikation findes jo i mange afskygninger… den ældste er nok morse og så kom RTTY, disse to præ computer modes, var dominerende i mange år. Men efter fremkomsten af den Personlige Computer eller ”PCen” har udviklingen af digitale modulations arter taget fart, mest kendt er nok PSK og WSPR samt WSJT-X, men der er mange… mange andre, og det er ikke kun tekst kommunikation der blev ramt, også det talte ord bliver digitaliseret, D-Star – DMR – FreeDV er nogle af disse nye modes.

 

Morse og RTTY er også kommet på PC’en, RTTY fungerer fint, medens den menneskelige ”faktor” i morse gør denne mode uegnet for PC’en, men f.eks. er PSK så et udmærket alternativ.

Et af de spændende nye tilbud af typen ”svag signal genkendelse” er FT8. FT8 er en af mange modes, som kan køres med programmet WSJT-X v1.8.0 ->

 

 Tekst med rød farve, er nyt eller vigtigt ;-)

 

Og onsdag d. 15 november fortalte OZ1PIF Peter os ved et rigtigt godt foredrag om FT8, selve foredraget ligger til download under menuen "OZ6FRS Foredrag", Peter anbefaler at læse et par artikler i QST okt. og nov. 2017.

 

Under Peters fordrag, fik vi jo slået fast - AT TIMING betyder ALT -...

Som foreslået har jeg nu installeret Meinberg NPT på de to PC'er jeg kan køre WSJT-X på, NPT clienten hentes på:

Meinberg NPT 2

 

Meinberg NPT 1

Jeg hentede "npt-4.2.8p10-win32-setup.exe" men samtidig bemærkede jeg den Note: i det grå felt, jeg hentede og installerede den nævnte fil, på begge mine Windows 10 PC'er og det har tilsyneladende ikke lavet nogle ulykker ;-) - - og husk under opsætning af Meinberg NPT at vælg "Denmark".

 

Time.is

Nu kan jeg efterfølgende, kontrollere om min PC er timet korekt, ved i en browser at kalde "time.is", som vist på ovenstående billede...

 

Efter at have installeret WSJT-X, gik jeg på nettet for at finde nogle installations fiduser, og det lykkedes da også til en vis grad… Da jeg så havde fået lavet en ’rimelig’ opsætning, og kørt nogle QSO’er, meldte den første irritation sig ;-) ”har jeg kørt ham før ???” og hvordan ser jeg min log medens jeg er i gang på FT8.

 

Igen en tur på nettet…

 

Det viste sig at også andre havde de samme spekulationer som mig ;-) det er ’bare’ et spørgsmål om at sammenkøre tre forskellige programmer, så er den hjemme… Hø - Hø

Det er selvfølgelig WSJT-X og så JTAlert samt et log program, det blev i mit tilfælde HRD, og efter nogle få hovedbrud, ser det ud til at fungere ganske godt.

 

FT8 Master

En simpel skematisk tegning som viser forbindelserne, lydkortet kan så være indbygget eller eksternt.

 

OZ5RZ Setup

Fig. 1 Som mit display med alle tre programmer kørende ser ud, HRD og WSJT-X samt JTAlert.

 WSJT-X

Selve kommunikations programmet er jo WSJT-X, som jo kan arbejde i flere forskellige modes, her viser jeg min opsætning til JT8… Min radio er en ICOM ID-7100 denne radio er udstyret med internt lydkort, hvis din radio ikke har internt lydkort bruges et eksternt lydkort ;-)

 

WSJT X General 1     

Fig. 1

WSJT X General 2

Fig. 2 

WSJT X General 3

Fig. 3

 Fig. 1 - 3 viser den 'almindelige' opsætning af WSJT-X med HRD som radio-kontrol program, og med min ICOM ID-7100 interne lydkort vist i Fig. 3.

  WSJT X General 4

Fig. 4

Fig. 4 Viser opsætningen af netværks servicen, så det bliver muligt (ved hjælp af JTAlert) at overføre loggen fra WSJT-X til et log program, som i mit tilfælde altså er HRD.

 JTAlert ver 2.10.4

Er et program med mange muligheder, men det første jeg går efter, er JTAlerts evne til at formidle en link for overførsel af WSJT-X loggen i real time(nutid) til (i mit tilfælde) HRD loggen, så jeg får levende opdateringer af min log, og det virker ;-).

 

JTAlert setup 1

Fig. 5

Ved opsætning af JTAlert klik på 'Settings' og vælg 'Scan Log and Update…'

 

JTAlert setup 2

Fig. 6

Og denne menu kommer frem, her viser menuen at HRD er sat op som log program (Når HRD ikke er Enabled er der et flueben øverst, der skal sættes) herefter er denne opsætning gemt, men som det ses er der mange andre opsættelses muligheder i venstre side af denne menu.

 

Alerts 1

I JTAlertX kan opsættes forskellige alarmer, som det ses ovenfor.

 

Alerts 2

Et godt eksempel er vores eget Call, hvis du f.eks kalder CQ på et halvdød bånd eller har gang i lodde kolben medens du venter på svar ;-) er det jo smart at JTAlertX kan tilkalde sig opmærksomhed, vi kan vælge forskellige lyde, når vi har hentet det tilhørende lyd bibliotek (samme sted som vi henter JTAlertX).

 

Alerts 3

Og her et eks. på at lytte efter bestemte Call, her tilkendegivet med trumpet fanfare ;-)

 

Alerts 4

 Og de ønskede Alerts er så markeret her, det ser ud til at de er markeret som standard, men ikke er aktive før de bliver aktiveret med nogle data, skal jo vide hvad der har interresse ;-).

 

 

Og en QSO er kørt ;-)

 

WSJT X qso end

  I ovenfor viste billede har jeg kørt en QSO med RD3AJB, og normalt vil WSJT-X 'bare' skrive QSOen i filen wsjt_log.adi (det lille vindue øverst til venstre), når jeg klikker på 'OK' overfører JTAlert altså i nutid, data til min log i HRD som vist her under.

 Ham Radio Deluxe log

 

JTAlert WB4

JTAlert viser at jeg ikke har kørt de GRØNNE (som kalder CQ), medens den GRÅ RD3AJB - B4 er kørt... B4 = before…

 

Ham Radio Deluxe

HRD er et kontrol og Log m.m.m. program som kan en masse, bare ikke det hele, men til dette går det an… nu jeg har det så…, andre programmer kan også bruges f.eks. Log4OM.

Om tilpasning af signalniveauer for TX og RX er jeg forhåbentlig blevet klogere efter 15 november ;-)  men umiddelbart er min konklusion at 'lidt er godt' -   at ALC lige med nød indikerer signal, ser ud til at være det der fungerer bedst hos mig.

 

Vi snakkede jo også om det med de meget korte meddelser, der jo kan gøre FT8 noget upersonligt... der kan kun sendes 13 karakterer, så jeg blev noget overrasket da jeg modtog en længere hilsen... hvordan det virker viste jeg ikke, men det skulle da undersøges...

 

JTA text message

Men det er nu opklaret... det er som ventet JTAlert der muligør at jeg (hvis jeg vil) kan sende en tekst på op til 128 karakterer, men kun til en aktiv bruger af JTAlert...

Når en QSO er blevet aktiveret, altså når du har fået første svar på enten dit eget CQ eller har svaret et CQ,,registreres modpartens Call i 'Text Message',aktiver JTAlert vinduet eller gå i menu 'View' tryk F5 og text vinduet popper frem (det markeres lige over rubrikken 'Callsign' når en bruger er online)

Men denne kommunikation har altså intet med radioforbindelsen at gøre, her er det internettet der muliggør dette... altså lidt snyd ;-) men da meget sjovt.

73 de OZ5RZ Benny