Maj 2018
S M T O T F L
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Luk dig ind

D-Star - Digital Smart Technologies for Amateur Radio. Opdateret 16-04-2017

En artikel under udvikling…

Artikel startede - 25 april 2016 OZ5RZ Benny

Artikel opdateret -16 april 2017 OZ5RZ Benny

 

D-Star - Digital Smart Technologies for Amateur Radio.

 

D-Star er digital moduleret FM.

Og hvad vil det så sige set fra en eksperimenterende D-Star brugers side, ja for det første er du nød til at have en radio der kan arbejde i D-Star protokollen, og det indskrænker sig så til ICOM radioer og i 2017 også Kenwood, altså når vi ønsker at arbejde via radio... der findes andre mere eller mindre heldige løsninger, som kan komme i forskellige grader af kontakt med D-Star netværket, men jeg har altså kun interesseret mig for de D-Star muligheder der på et eller andet plan involverer en radioforbindelse, så i de fleste tilfælde er det altså ICOM og nu også Kenwood.

Der er muligheder med almindelige FM radioer med 9600 baud tilslutning, for at tilslutte en form for hotspot med D-Star kodning, men jeg har ikke erfaring med dette så det vil jeg ikke komme ind på.

Hotspot er en interessant mulighed, der skelnes mellem offentlig(registreret og med eget Kaldesignal samt normalt med høj effekt) og personlig hotspot(som bruger det personlige kaldesignal og max 10mW), et hotspot er kort fortalt en repeater uden repeater funktion!!!, et hotspot arbejder i simplex, hvilket gør at det ikke har nogen lokal funktion(ingen retransmission på den lokale frekvens), altså det den transmitterer kommer fra eller går direkte i forbindelse med internettet, et personligt hotspot kan også være en god løsning, hvis du af den ene eller anden grund ikke kan nå en “rigtig” repeater, et hotspot kan også bruges til ligesom en repeater at få adgang til et af de 26 talerum som er til rådighed på reflektor DCS004. Jeg har selv et hotspot der består af en Raspberry Pi og en DVMEGA (opsætning er beskrevet på www.radiohobby.dk).

Ideen med D-Star er jo at det er et netværk, altså flittig QSY til ledige talerum, og der ved kan der være flerer QSO'er igang samtidig... nettet består af et net af Digital Voice = D-STAR repeatere, dette net styres af en reflektor, som så er koblet til det internationale D-Star net, som i Europa hovedsageligt er ircDDB, der findes også andre net.

Nogle net kræver særlig registrering, og i dag er det også nødvendigt at dit kaldesignal er registreret til et CCS7 (DTMF) nummer, for at benytte ircDDB nettet, registrer på dstar4all.dk se under ”Brugerregistrering CCS7 og TexasTrust”.

En anden vigtig registrering er at sende "VIS^^^ON" fra din radio til reflektoren (via en repeater) denne kommando sendes normalt kun en gang, at sende denne kommando bevirker at du kan følge dine aktiviteter på forskellige hjemmesider, en god måde at kunne følge med i om navigationen på D-Star nettet går som du forventede. (”^ ” viser antal mellemrum)

 

Hvordan er dette net så opbygget?

For tiden (forår 2017) består det danske net af ca. 40 offentlige repeatere/hotspot, samt nogenlunde ligeså mange private 10mW hotspot, så en QSO i det landsdækkende talerum DCS004 B kan nemt aktivere/blokere mellem måske 60 til 80 repeatere og hotspot :-(.

Det smarte ved at D-Star er et netværk, er at det er muligt at foretage landsdækkende (eller globale) opkald. Først et kik på opkald i Danmark, den danske reflektor ”DCS004” fordeler trafikken mellem de ca. 70 repeatere/hotspot der servicere det danske net, ”DCS004” kan på forskellig vis dirigere trafikken rundt i nettet til enkelte eller flere repeatere, samt til et af 26 talerum. På denne måde kan vi føre flere QSO’er samtidig, forskellige steder på D-Star nettet.

For at benytte disse smarte muligheder, skal vores D-Star radio jo opsættes med nogle informationer for at denne Digital Smart Technologies for Amateur Radio, kan giver os mulighed for at eksperimentere med de forskellige muligheder der tilbydes:

Information om den repeater som du vil benytte:

 1. Kaldesignal for indgang til repeater
 2. Kaldesignal for udgang fra repeater
 3. Repeaterens frekvens og offset

Som eksempel:

 1. Først har vi kaldesignalet "OZ2REX B"
 2. Og i ottende position et 'B' som fortæller hvilket bånd'A' = 23cm, 'B' = 70cm, 'C' = 2M, repeateren arbejder på, dette er så indgangen på repeateren. Altså OZ2REX^B i alt otte karakterer.
 3. Kaldesignalet for udgangen på repeateren er OZ2REX med enten 'G' eller 'B' i ottende position, et 'G' står for Gateway(internet) det er altså forbindelsen ud til D-Star nettet, hvis du sætter 'B' i ottende position betyder det at du ikke kommer ud på nettet, men at du bruger repeateren som en lokal repeater... så den eller dem du er i QSO med skal også sætte 'B' i ottende positioni deres radioer, og alle skal selvfølgelig ligge lokalt på samme repeater. Denne opsætning klares nemt i det medfølgende klonings software, i tabellen "Your Call Sign" . 

Radioen programmeres nemmest ved brug af det medfølgende klonings program, som giver et godt overblik over de nødvendige data. Et godt udgangspunkt er at hente de data der passer til den aktuelle radio på www.d-star4all.dk hvor Lasse OZ1LN laver nogle opdaterede filer til forskellige radioer, som enten kan bruges som de er, eller være udgangspunkt for din egne tilpasning af opsætningen i netop din D-Star radio.

Adresseringen sker ved hjælp af tre adresse felter – som ’selvfølgelig’ har lidt forskellige betegnelser fra radio til radio, men principperne er de samme:

 1. UR: "hvor skal vi hen du" i dette felt beskriver du hvad du vil, - du kan kalde CQ eller skrive et kaldesignal(Call Sign routing) det er også her kommandoer til reflektoren skrives, f.eks. un-link/link eller Echo(lyt til egen modulation) eller Info(hvilke talerum er en repeater linket til) m.m.
 2. RPT1: "repeater ind" her skriver du kaldesignalet på den repeater som du vil bruge til at få forbindelse til D-Star nettet, dette kaldesignal er altid efterfuldt af enten A/B/C, som skal stå i ottende position, f.eks. ”OZ2REX^B”, A = 23cm bruges til datatrafik, men så vidt jeg ved findes der ingen 23cm D-Star repeater i Danmark.
 3. RPT2: "repeater ud" her beskriver du hvordan du vil videre fra repeateren, der er to muligheder, hvis du i ottende position skriver B eller C virker repeateren kun lokalt (det er selvfølgelig en betingelse at en B eller C kanal er til rådighed på den aktuelle repeater ;-), skriver du G som står for Gateway, kommer du via internettet i forbindelse med reflektor DCS004 og det talerum som repeateren for øjeblikket er linket til(dette talerum ændre du og din/dine QSO partnere med en kommando i ’UR’), du er nu ude på D-Star nettet, men du bliver også hørt lokalt i den aktuelle repeaters dæknings område men er det et hotspot er der ingen lokal dækning. Du kan også her vælge at linke til en udenlandsk reflektor / repeater.
 4. MY: "mit kaldesignal" giver jo sig selv.

Send kommandoer fra ’UR’:

 

En Fortælling ;-)

Den nemme måde at bruge forskellige kommandoer i kommando feltet ’UR’ er som nævnt at redigere tabellen ”Your Call Sign”, her kan du lave en opsætning der passer til den måde du bruger din D-Star radio på. Her er et eksempel på hvordan jeg selv har tilpasset min ID-51EP, som jeg bruger, når jeg kører mobil, to gange om ugen kører jeg fra Vanløse(min QTH, hvor repeater OZ2REM B er min foretrukne) til Frederikssund(Klubben, hvor vores repeater OZ2REX B overtager), som bekendt har en håndstation ikke noget stort display, den er faktisk ikke særlig velegnet til mobil brug, og udfordringen er at jeg jo ’nemt’ skal kunne skifte mellem to repeatere og et talerum… helst uden at kikke ;-)

Så jeg har i tabellen ”Your Call Sign”, lavet en opsætning der gør at jeg hjemmefra:

 1. 1.Sætter radioen på repeater OZ2REM B, og feltet ’UR’ til ’Use Reflector’ = CQCQCQ - - så er jeg klar til at foretage et opkald eller modtage et opkald i det talerum OZ2REM B er i (det vil typisk være opkalds talerum DCS004 B) – på min radio har jeg flyttet funktionen op i feltet ’UR’ så jeg med kanalvælgerknappen kan ’bladre’ i min tabel ”Your Call Sign” i denne tabel har jeg lagt de valg muligheder jeg har brug for, således at første ’drej i retning med uret’ på knappen giver mig ’link repeater til talerum DCS004 H’ så når jeg f.eks. har en QSO med OZ7FI i Frederikssund kan jeg linke til OZ2REM til talerum DCS004 H og OZ7FI linker så OZ2REX til talerum H… vi optager nu kun disse to repeatere, når vores QSO er færdig, drejer jeg en gang til på knappen i køreretningen og jeg får nu funktionen ’L’ = link default i mit ’UR’ og kan nu med et tryk på PTT og linke OZ2REM tilbage til opkalds talerum B, så er der to drej på knappen mod uret og jeg er tilbage til ’Use Reflector’ og er igen standby på i opkalds talerum DCS004 B, med mindre at andre linker til et andet talerum for at bruge repeateren til en ny QSO - - når jeg så kommer længere nord på, kan jeg med mine 5 Watt ikke nå OZ2REM B så jeg flytter funktionen til nederste funktions felt og drejer en gang med uret og er nu klar til at køre over OZ2REX B – jeg flytter igen funktions feltet op så jeg igen kan bladre i min tabel ”Your Call Sign” og er nu klar til at bruge OZ2REX B som jeg tidligere brugte OZ2REM B.

Dette var bare et eksempel på en måde at bruge tabellen ”Your Call Sign”, der kan jo laves flere forskellige udgaver af tabellen, som så bare kan ligge på mit SD kortet i radioen, og bruges alt efter om turen går mod nord – syd – øst – vest.

Men hvilke kommandoer har vi i ’UR’:

Der er nogle forskellige muligheder for at eksperimentere med de kommandoer du kan sætte i ’UR’, og på den måde du kan komme rundt på D-Star nettet, igen er det den flere gange omtalte tabel ”Your Call Sign” der bruges til ’nemt’ at styre eksperimenter med og daglig brug af D-Star nettet.

Tabellen består af (et nummer felt) et navngivnings felt og et kode felt:

1 Use Reflector CQCQCQ
2 Info Chat Room ^^^^^^^I
3 Echo Test ^^^^^^^E
4 Link Default ^^^^^^^L
5 Unlink Reflector ^^^^^^^U
6 Tale rum C CPH DCS004CL
7 Kald OZ5RZ OZ5RZ
8 Kald Frs.Sund /OZ2REXB

Nummer feltet opdateres af programmet…Tekst i venstre side er klartekst (brug ikke danske karakterer) feltet til højre er koden som den skal stå i ’UR’ karakteren ’^’ viser antal obligatoriske mellemrum, der er nogle kommandoer der vel kan siges at være ’obligatoriske’ det er dem jeg har vist fra nr. 1 til og med nr. 5, men brugen af dem er op til dig.

 1. Kommandoen ”CQCQCQ” gør nøjagtigt hvad der kan forventes, nemlig et opkald til alle, denne kommando anvendes under QSO i alle talerum.
 2. Når kommandoen ”I” (i ottende position) sendes til en repeater, svarer repeateren lokalt - med info om hvilket talerum repeateren er i.
 3. Kommandoen ”E” (i ottende position) er rigtig smart, når du med denne kommando i ’UR’ trykker på din PTT og taler i din mikrofon, så optager repeateren din udsendelse og når du slipper PTT, sender repeateren din udsendelse tilbage til dig (lokalt), så du selv kan vurdere din modulation… det må være den bedste måde at vurdere sin egen modulation…
 4. Når du har brugt et tale rum, kan du med kommandoen ”L” (i ottende position) linke tilbage til repeaterens ”sædvantlige” talerum, det vil typisk være talerum DCS004 B, altså opkalds talerummet, en repeater vil normalt selv skifte tilbage til sit ”sædvantlige” talerum efter en periode uden trafik.
 5. Kommandoen ”U” (i ottende position) bruges til at unlinke en repeater fra reflektoren, og dermed virker repeateren som en lokal repeater, så hvis alle deltagere i en QSO er på en og samme repeater, er det nok at sende unlink kommandoen, så bliver QSO’erne lokale. Dermed frigøres resten af D-Star nettet, som så kan bruges til andre QSO’er. Efter endt QSO sendes kommando nr. 4 link Default.
 6. For at skifte talerum, til f.eks. ’C’ sætter du kommandoen ”DCS004CL” i UR og som det bemærkes står L i ottende position da L er linkkommandoen, her kan du altså udskiftes ’C’ med ethvert af de andre 26 talerum A – Z som DCS004 tilbyder.
 7. Denne kommando ”Call Sign Routing” er rigtig interessant, den bruges til at fortage et opkald direkte til den repeater som sidst har registeret det kaldesignal du sætter i UR, når du sætter et kaldesignal i ’UR’ og trykker på PTT og f.eks. som her kalder mig, vil reflektoren sende dit opkald til den repeater som sidst har registreret mit kaldesignal, når jeg så svarer, skal jeg selvfølgelig have at vide at jeg er blevet kaldt ved hjælp af ”Call Sign Routing”, så skal jeg sætte dit kaldesignal i min ’UR’ så vi begge bruger ”Call Sign Routing”. Og da radioen jo gemmer alle indgående kaldesignaler, er det kun et spørgsmål om at hente kaldesignalet i radioens menu.
 8. Denne kommando ligner lidt den forgående, men denne kommando vil sende dit opkald ud på udgangen på den bestemte repeater, i dette tilfælde bliver opkaldet udsendt på udgangen af repeater OZ2REX B, altså Frederikssund.

På hjemmesiden d-star4all.dk findes informationer om repeatere i Danmark, og her er rigtig mange informationer om D-Star.

Web adressen her under viser aktive og ikke aktive repeatere på det danske net, som det ses fra ircDDB nettet - http://status.ircddb.net/qam.php?ctry=DNK og er nok den bedst opdaterede kilde til at se hvilke repeatere der i virkeligheden er oppe eller nede.

På min hjemmeside http://www.radiohobby.dk skriver jeg om D-Star og særlig om radioerne ID-51EP og ID-7100E da det er dem jeg selv har… siden opdateres - - så kik forbi fra tid til anden.

Tanken er også at denne artikel skal udvikle sig, med tilføjelser og sikket også rettelser ;-) så kik også ind her fra tid til anden.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (D-Star Artikel OZ6FRS.pdf)D-Star Artikel OZ6FRS.pdfSamme artikel men i PDF215 kB2017-04-16 12:042017-04-16 12:04