Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 12-8-2020 kl. 19:30

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12. august 2020 kl. 19:30 i klublokalerne

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Ændring af vedtægternes §6 hvor der tilføjes et nyt punkt 5 som lyder –

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningKassereren eller formand kan på egen hånd betale udgifter op til 5.000,- kr. Beløb over 5.000,- kr. skal godkendes af alle de tegningsberettigede.  Foreningens kontante beholdning må aldrig overstige 10.000,- kr.